Διαχείριση εδαφικής ποιότητας με τη χρήση μακροφυκών

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2010 (EN)
Management of soil quality by the use of macroalgae
Διαχείριση εδαφικής ποιότητας με τη χρήση μακροφυκών

Μπαμπάτσικου, Ευφροσύνη

Δείκτης εδαφικής ποιότητας
Μακροφύκη
Macroalgae
Soil
Soil quality
Management
Έδαφος
Διαχείριση
Εδαφική ποιότητα
Soil quality index

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2010


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)