Διαχρονικές μεταβολές στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον στην περιοχή Αλμυρού Μαγνησίας: Γενεσιουργοί μηχανισμοί εξέλιξης και σχέσεις τους με την αειφορία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Longitudinal changesin the natural and human environment Almyros area: triggering mechanisms of evolution and relationship with sustainability
Διαχρονικές μεταβολές στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον στην περιοχή Αλμυρού Μαγνησίας: Γενεσιουργοί μηχανισμοί εξέλιξης και σχέσεις τους με την αειφορία

Χουλιάρας, Γεώργιος

Geographic information systems (GIS)
Geomorphological evolution
Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα
Μεταβολές χρήσης και κάλυψης γης
Changes of use and land cover
Εκτίμηση ευαισθησίας σε φαινόμενα φυσικών και ανθρωπογενών επιδράσεων
Γεωμορφολογική εξέλιξη
Assessment of sensitivity to natural phenomena and anthropogenic influences

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Agricultural University of Athens
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.