Ανάλυση της γενετικής δομής του ελληνικού αγριόχοιρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Analysis of the genetic structure of greek wild boar
Ανάλυση της γενετικής δομής του ελληνικού αγριόχοιρου

Alexandri, Panoraia
Αλεξανδρή, Πανωραία

Απλοί νουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί
Αγριόχοιρος
Γενετική δομή
Μικροδορυφορικό DNA
Genetic structure
Microsatellite DNA
Παγετωνικές περίοδοι
Wild boar
Single nucleotide polymorhisms
Mitochondrial DNA
Glacial periods
Μιτοχονδριακό DNA

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.