Ανάλυση της γενετικής δομής του ελληνικού αγριόχοιρου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Analysis of the genetic structure of greek wild boar
Ανάλυση της γενετικής δομής του ελληνικού αγριόχοιρου

Alexandri, Panoraia
Αλεξανδρή, Πανωραία

Απλοί νουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί
Αγριόχοιρος
Γενετική δομή
Μικροδορυφορικό DNA
Genetic structure
Microsatellite DNA
Παγετωνικές περίοδοι
Wild boar
Single nucleotide polymorhisms
Mitochondrial DNA
Glacial periods
Μιτοχονδριακό DNA

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2013


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)