Υγιεινή παραγωγής, συντήρησης και μεταφοράς του νωπού αγελαδινού γάλακτος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Υγιεινή παραγωγής, συντήρησης και μεταφοράς του νωπού αγελαδινού γάλακτος

Κουνοπούλου, Ελισσάβετ

Ιδιαίτερη σημασία λοιπόν έχει η υγιεινή του γαλακτοπαραγωγού ζώου, ο υγιεινός τρόπος λήψεως, η επεξεργασία και η διάθεση του γάλακτος κάτω από υγιεινές συνθήκες, έτσι ώστε το προϊόν που προσφέρεται στον καταναλωτή να μην είναι πιθανό να προκαλέσει βλάβες στην υγεία του. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, αρχικά, γίνεται μια αναφορά στο πώς δημιουργείται το γάλα από τα ζώα. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι παράγοντες οι παράγοντες που επηρεάζουν τη χημική σύσταση του γάλακτος και αναλύονται τα θρεπτικά του συστατικά. Κατόπιν ορίζονται οι μικροβιολογικές προδιαγραφές του νωπού γάλακτος και το πώς αυτό συντηρείται σωστά. Στο τελευταίο μέρος, δίνεται η νομοθεσία του κράτους για την υγιεινή του γάλακτος και παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Γαλακτοκομία
Γαλακτοκομική μικροβιολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.