Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η ποιότητα της ζάχαρης από την πρώτη υλη μέχρι το τελικό στάδιο παραγωγής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η ποιότητα της ζάχαρης από την πρώτη υλη μέχρι το τελικό στάδιο παραγωγής

Αντωνίου, Ιωάννης

Στους προσυλλεκτικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της ζάχαρης ανήκουν: Α) Οι καλλιεργητικές τεχνικές οι οποίες περιλαμβάνουν την αμειψισπορά και την προετοιμασία του εδάφους. Β) Η λίπανση του εδάφους η οποία καλύπτει τις μεγάλες απαιτήσεις των φυτών σε θρεπτικά στοιχειά και αυτά αντιδρούν στη λίπανση ανάλογα με την σύσταση του εδάφους, τις κλιματικές συνθήκες, και τις συνθήκες καλλιέργειας. Τα κυριότερα θρεπτικά στοιχεία είναι)το άζωτο β)φώσφορος γ)κάλιο, ακόμη στα θρεπτικά στοιχειά συγκαταλέγονταν κάποια λοιπά μικροστοιχεία (S,Ca,Mg). Γ) Άρδευση του εδάφους με την οποία αυξάνεται η παραγωγή της ξηράς ουσίας ριζών και φυλλώματος, μειώνεται συνήθως η περιεκτικότητα σε ζαχαρόζη, τελικά όμως το στρεμματοζάχαρο αυξάνεται. Κυριότεροι άτροποι άρδευσης είναι)καταιονισμός β)επιφανειακή άρδευση γ) άρδευση με σταγόνες. Δ) Εχθροί και ασθένειες που προσβάλλουν το φυτό και το καθιστούν αδύναμο. Κυριότεροι εχθροί των ζαχαρότευτλων είναι: α)σιδηροσκώληκες β)αγροτίδα γ)κλεονός δ)άλτης ε)κασσίδα. Και κυριότερες ασθένειες: α)Τήξεις φυτταρίων β)Κερκόσπορα γ)ωίδιο. Για την αντιμετώπιση αυτών χρησιμοποιούνται συνήθως ψεκασμοί. Ε) Ποικιλίες οι οποίες βοηθούν στην ταχεία ανάπτυξη και υψηλό βάρος των ριζών και σε υψηλό ζαχαρικό τίτλο.

Thesis
NonPeerReviewed

Τροφή, Βιομηχανία και εμπόριο
Ποιοτικός έλεγχος
Ζαχαρότευτλο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.