Παραγωγή και ποιότητα άρτου – αρτοσκευασμάτων από την εταιρεία Κατσέλης Α.Ε. και εφαρμοζόμενο σύστημα διασφάλισης ποιότητας για την υγεία και την ασφάλεια του καταναλωτή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Παραγωγή και ποιότητα άρτου – αρτοσκευασμάτων από την εταιρεία Κατσέλης Α.Ε. και εφαρμοζόμενο σύστημα διασφάλισης ποιότητας για την υγεία και την ασφάλεια του καταναλωτή

Δρούγκα, Αρχοντία

Η εργασία αυτή αποτελείται κυρίως από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, γίνεται η παρουσίαση της εργοστασιακής μονάδας του ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Ε. στην βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης των μηχανημάτων παραγωγής καθώς και τα προϊόντα που παράγονται σε αυτή. Στο δεύτερο και κυριότερο μέρος της εργασίας γίνεται η εφαρμογή του συστήματος Διασφάλισης και Ποιότητας για την Υγεία και την Ασφάλεια του καταναλωτή στα παραγόμενα προϊόντα του εργοστασίου καθώς και στη συνολική παραγωγική διαδικασία. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή της εταιρείας του ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Ε. περνώντας στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις την παραλαβή και αποθήκευση των πρώτων υλών Στη συνέχεια αναφέρονται οι μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις περνώντας στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο με τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα παραγόμενα προϊόντα της εργοστασιακής μονάδας καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Στα επόμενα κεφάλαια περνάμε στο δεύτερο μέρος της πτυχιακής εργασίας με την ανάλυση HACCP και ειδικότερα τα κρίσιμα σημεία ελέγχου τα διαγράμματα ροής την καταγραφή των κινδύνων καθώς και τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της εφαρμογής του HACCP. Στο δέκατο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο διεξάγονται τα αποτελέσματα και συμπεράσματα από τη συνολική καταγραφή του συστήματος διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας της βιομηχανίας ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.