Μικροβιολογία του νωπού γάλακτος: μελέτη της ολικής μεσόφιλης χλωρίδας – κατασκευή πρότυπης καμπύλης με τη συσκευή μ-TRAC

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μικροβιολογία του νωπού γάλακτος: μελέτη της ολικής μεσόφιλης χλωρίδας – κατασκευή πρότυπης καμπύλης με τη συσκευή μ-TRAC

Κετσετζής, Νικόλαος

Στο 1ο κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας, παρουσιάζονται γενικά στοιχεία για το γάλα, στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μικροβιολογία του νωπού γάλακτος και στο 3ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα και σε στατιστικά στοιχεία για αυτή. Το 4ο κεφάλαιο περιέχει το πειραματικό μέρος της πτυχιακής εργασίας, με τις δύο τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, την πρότυπη μέθοδο των τρυβλίων και τη «Συσκευή ανίχνευσης και καταμέτρησης μικροοργανισμών» μ-TRAC της εταιρίας SY-LAB. Επίσης, παρουσιάζεται και η κατασκευή της πρότυπης καμπύλης, για την εκτίμηση της ΟΜΧ αποκλειστικά με τη χρήση της συσκευής μ-TRAC.

Thesis
NonPeerReviewed

Γαλακτοκομικά προϊόντα - Βιομηχανία και εμπόριο
Γαλακτοκομική μικροβιολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.