Εργαστηριακές αναλύσεις ελέγχου ποιότητας γάλακτος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Εργαστηριακές αναλύσεις ελέγχου ποιότητας γάλακτος

Λαζαρίδου, Μαρία

Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως θέμα της το γάλα, τα προϊόντα αυτού και την ποιότητα τους. Ασχολείται με την παρουσίαση του γάλακτος ως νωπό προς επεξεργασία πρωτογενές υλικό και με τους τρόπους εκτίμησης της ποιότητας του καθώς και με τα προϊόντα του, τα οποία πρέπει να ελέγχονται ποιοτικά για να τηρούν κάποιες μικροβιολογικές προδιαγραφές καθώς και συγκεκριμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Θα σας παρουσιάσω επίσης τρόπους ελέγχου νοθείας, ελέγχου ύπαρξης αντιβιοτικών, βαρέων μετάλλων καθώς και άλλων επικίνδυνων ουσιών. Κατά την παρουσίαση των μεθόδων αναφέρονται και παραδείγματα μετρήσεων από εργαστηριακές δοκιμές που έγιναν σε συνεργασία με το εργαστηριακό τμήμα του ποιοτικού ελέγχου της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. τους οποίους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την βοήθειά που μου προσέφεραν.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικές προδιαγραφές
Γαλακτοκομικά προϊόντα
Γαλακτοκομική μικροβιολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.