Αειφορικές γεωργικές πρακτικές στα πλαίσια της βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς στο Νομό Χαλκιδικής = Sustainable agricultural practices in the context of the organic cultivation of the olives in the perfecture of Chalkidiki

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Αειφορικές γεωργικές πρακτικές στα πλαίσια της βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς στο Νομό Χαλκιδικής = Sustainable agricultural practices in the context of the organic cultivation of the olives in the perfecture of Chalkidiki

Κοσμίδου, Κλεονίκη

Στα πλαίσια της παρακάτω εργασίας παρουσιάζεται η μελέτη του πληθυσμού των παραγωγών βιολογικής καλλιέργειας ελιάς στο νομό Χαλκιδικής, επικεντρώνοντας στα χαρακτηριστικά τους, και τις καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόζουν και πως αυτές συμβάλλουν στην αειφορική διαχείριση της περιοχής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, με προσωπική επαφή σε τυχαίο δείγμα ατόμων σε όλο τον νομό. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι παραγωγοί βιολογικής βρώσιμης και ελαιοποιήσιμης ελιάς είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό άντρες, μέσης ηλικίας, οι οποίοι εντάσσονται σε συνεταιρισμούς της περιοχής. Το κύριο επάγγελμα τους δεν είναι η γεωργία καθώς ασχολούνται και με άλλα επαγγέλματα. Η εμπορία του βιολογικού ελαιόλαδου και της βιολογικά βρώσιμης ελιάς βρίσκεται σε πρωταρχική φάση αλλά γίνονται προσπάθειες για την αναβάθμισή της. Επίσης για τους περισσότερους βιοκαλλιεργητές κίνητρο για την ένταξη τους στη βιολογική γεωργία αποτέλεσε η οικονομική ενίσχυση. Ωστόσο, η έρευνα απέδειξε ότι χαρακτηρίζονται για την συνέπεια τους στις αειφορικές καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόζουν, είναι συνειδητοποιημένοι και τυπικοί στις υποχρεώσεις τους και τηρούν τις αρχές της βιολογικής γεωργίας. Σε γενικές γραμμές αποσκοπούν σε πρακτικές που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και που δεν υποβαθμίζουν την ποιότητα των προϊόντων που παράγουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελιά - Βιολογική καλλιέργεια
Ποιοτικός έλεγχος
Αειφορική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.