Ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών σε τυριά φέτα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών σε τυριά φέτα

Μπογδάνης, Αλέξανδρος

Η παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών, όπως η Listeria monocytogenes και η Salmonella spp. στα τυριά απασχολεί κατά διαστήματα τις αρχές αρκετών χωρών. Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία [Κανονισμός (ΕΚ) 1441/2007] περί μικροβιολογικών κριτηρίων στα τρόφιμα θέτει αυστηρά όρια για την παρουσία των παραπάνω μικροοργανισμών στα τυριά. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εξετάστηκαν 20 δείγματα τυριού φέτα που αγοράστηκαν από 4 Super markets της Φλώρινας, για την ανίχνευση της παρουσίας των παθογόνων μικροοργανισμών Escherichia coli, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes και των μικροοργανισμών-δεικτών Coliforms χρησιμοποιώντας πρότυπες μεθόδους. Στα δείγματα προσδιορίστηκαν επιπλέον η υγρασία και η λιποπεριεκτικότητα και υπολογίστηκε το λίπος επί ξηρού. Τα εξεταζόμενα τυριά πωλούνταν επί ζυγίω και προέρχονταν από 15 διαφορετικά τυροκομεία. Σε κανένα δείγμα δεν ανιχνεύθηκε παρουσία Salmonella spp. και Listeria monocytogenes, σε ένα δείγμα (ποσοστό 5% του συνόλου) ανιχνεύτηκε παρουσία S. aureus ενώ σε 5 δείγματα (25,0%) ανιχνεύθηκαν μικροοργανισμοί του είδους E. coli. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 35% των δειγμάτων που αναλύθηκαν δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών αναφορικά με την ανώτατη περιεκτικότητα σε υγρασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Τυροκομία
Γαλακτοκομική μικροβιολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.