Παραγωγή και ποιότητα βιομηχανικού γιαουρτιού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Παραγωγή και ποιότητα βιομηχανικού γιαουρτιού

Ερνίκογλου, Μελαχροινή

Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά υψηλής ποιότητας προϊόντων παρουσιάζει ένα πλήθος ευκαιριών στις επιχειρήσεις τροφίμων. Βέβαια ένα πλήθος παραγόντων, όπως είναι τα πρότυπα του εξοπλισμού επεξεργασίας, οι απαιτήσεις των σχετικών αρμόδιων φορέων για τήρηση των διεθνών προτύπων ποιότητας και ο επιχειρηματικός ανταγωνισμός καθιστούν τη διαδικασία παραγωγής και προώθησής τους μια ιδιαίτερα δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία. Το βιομηχανικό γιαούρτι με το οποίο ασχολείται η συγκεκριμένη εργασία δεν αποτελεί εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα. Καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής του, εμπλέκεται ένα πλήθος παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητά του και επομένως να αποτελέσουν το κριτήριο που θα καθορίσει το κέρδος που μπορεί να προκύψει από μια τέτοια επιχείρηση. Στόχος αυτής της εργασίας είναι αφ’ ενός μεν η επισήμανση των πιθανότερων και σημαντικότερων κινδύνων που παρουσιάζονται κατά τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας του βιομηχανικού γιαουρτιού και αφ’ ετέρου η παρουσίαση των κριτηρίων εκείνων βάσει των οποίων γίνεται η αξιολόγηση αυτού του προϊόντος ως προς την ποιότητά του.

Thesis
NonPeerReviewed

Γαλακτοκομικά προϊόντα - Βιομηχανία και εμπόριο
Ποιοτικός έλεγχος
Γαλακτοκομική μικροβιολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.