Δωδώνη: μια συνεταιριστική αποτυχία ή ένα επιτυχημένο προϊόν = Dodoni: a cooperative failure or a successful product

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Δωδώνη: μια συνεταιριστική αποτυχία ή ένα επιτυχημένο προϊόν = Dodoni: a cooperative failure or a successful product

Χαλιάσου, Δήμητρα

Η συγκεκριμένη πτυχιακή διατριβή έχει ως θέμα της συνεταιριστική γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ και να εξετάσει αν θεωρείται μια συνεταιριστική αποτυχία ή υπάρχει μόνο ως ένα επιτυχημένο προϊόν. Αρχικά έγινε μια παρουσίαση του τρίπτυχου «κτηνοτροφία-γαλακτοκομία-τυροκομία», ώστε να επισημανθεί ο κλάδος δραστηριοποίησης τόσο της ΔΩΔΩΝΗ όσο και των κτηνοτρόφων και να γίνει αντιληπτός ο χώρος δράσης των παραπάνω σε επιχειρηματικό επίπεδο. Στο επόμενο μέρος της μελέτης αναλύθηκε διεξοδικά η συνεταιριστική δομή της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ και αξιολογήθηκαν τόσο τα προτερήματα, όσο και τα μειονεκτήματα αυτής της δομής. Παρουσιάστηκε το εταιρικό προφίλ της ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ, τα οικονομικά της στοιχεία, Αναφέρεται στη συμβολή της στη βιώσιμή ανάπτυξη της Ηπείρου. Τέλος εξετάζεται το ερώτημα αν η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ είναι επιτυχημένη ή όχι. .

Thesis
NonPeerReviewed

Γαλακτοκομικά προϊόντα - Βιομηχανία και εμπόριο
Τυροκομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.