Το μάρκετινγκ στις μικρομεσαίες παραδοσιακές επιχειρήσεις: η περίπτωση της τυροκομικής εταιρίας "Γραβάνης Ο.Ε."

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Το μάρκετινγκ στις μικρομεσαίες παραδοσιακές επιχειρήσεις: η περίπτωση της τυροκομικής εταιρίας "Γραβάνης Ο.Ε."

Γραβάνη, Ευανθία

Στην παρούσα εργασία αναλύονται οι λειτουργίες του μάρκετινγκ γενικά και ειδικότερα στις μικρομεσαίες παραδοσιακές επιχειρήσεις. Γίνεται παρουσίαση του κλάδου της γαλακτοβιομηχανίας στην Ελλάδα, του ανταγωνισμού που επικρατεί και των συνθηκών αγοράς. Ακόμη, εξετάζεται με μια εμπειρική έρευνα ο βαθμός εφαρμογής των εργαλείων του μάρκετινγκ σε μια μικρομεσαία παραδοσιακή γαλακτοβιομηχανία, τη “'ΓΡΑΒΑΝΗΣ Ο.Ε.” και συμπεραίνεται ότι αν και παρουσιάζει πολλές αδυναμίες και πολλά πλεονεκτήματα, οι προοπτικές της επιχείρησης είναι θετικές καθώς εμφανίζει αναπτυξιακή δυναμική.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Γαλακτοκομικά προϊόντα - Βιομηχανία και εμπόριο
Τυροκομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.