Ποιοτικός έλεγχος παστεριωμένου γάλακτος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ποιοτικός έλεγχος παστεριωμένου γάλακτος

Μυλωνάς, Χρήστος

Η συγκεκριμένη εργασία αφόρα τον ποιοτικό έλεγχο του παστεριωμένου γάλακτος. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ιστορική αναδρομή και στην έκκριση του γάλακτος. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον ορισμό, στα γενικά στοιχεία και στην δειγματοληψία του γάλακτος. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην παστερίωση του γάλακτος. Στο πρώτο σκέλος της παστερίωσης γίνεται αναφορά στον ορισμό της, στον σκοπό και στις μεθόδους παστερίωσης. Γίνεται μια μικρή αναφορά στις μεθόδους της, οι οποίες είναι: α) βραδεία παστερίωση (LTLT) και β) Ταχεία παστερίωση (ΗTST). Στην συνέχεια περιγράφονται οι πρόσθετες επεξεργασίες στο παστεριωμένο γάλα, η επίδραση της παστερίωσης στο γάλα, οι παράγοντες που επηρεάζουν την διάρκεια ζωής του παστεριωμένου γάλακτος και ο ποιοτικός έλεγχος του παστεριωμένου γάλακτος. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά την υψηλή παστερίωση του γάλακτος. Γίνεται μία μικρή αναφορά στα γενικά στοιχεία της υψηλής παστερίωσης, στον σκοπό της και στον ορισμός της υψηλής παστερίωσης. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν πάνω στον ποιοτικό έλεγχο του παστεριωμένου γάλακτος. Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν και γίνεται ανάλυση στα κύρια συστατικά του γάλακτος είναι: α) το λίπος, β) οι πρωτεΐνες, γ) η λακτόζη, δ) το Σ.Υ.Α.Λ, ε) Η οξύτητα, ζ) το pH, η) το ειδικό βάρος, θ) το σημείο πήξεως, ι) η αλκαλική φωσφατάση, κ) η δοκιμή της υπεροξειδάσης, λ) η ανίχνευση αντιβιοτικών και τέλος, ο μικροβιολογικός έλεγχος στην O.M.X και Coli του γάλακτος. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι μέθοδοι προσδιορισμού των παραπάνω δεικτών και αποτυπώνονται τα αποτελέσματα των πειραματικών μετρήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Γαλακτοκομικά προϊόντα - Βιομηχανία και εμπόριο
Ποιοτικός έλεγχος
Γαλακτοκομική μικροβιολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.