Προσδιορισμός ποιοτικών χαρακτηριστικών δειγμάτων μελιού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Προσδιορισμός ποιοτικών χαρακτηριστικών δειγμάτων μελιού

Μπογκντάνη, Άννα

Η πτυχιακή εργασία αυτή αποσκοπεί στη μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών δειγμάτων μελιών που πωλούνται σε καταστήματα της πόλης της Φλώρινας. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη και έξι κεφάλαια. Στην εισαγωγή, παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία για το μέλι. Στη συνέχεια γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση για την παραγωγή και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μελιού. Παρουσιάζεται επίσης η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει τη διάθεση του μελιού. Ειδικότερα, αναφέρονται τα νομοθετικά πλαίσια για την παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία μελιού τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνή επίπεδο. Παρουσιάζονται ορισμένα οικονομικά στοιχεία της μελισσοκομίας στην Ελλάδα όπως η διάρθρωση και η εξέλιξή της, εισαγωγές και εξαγωγές αλλά και οι ενισχύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας του μελιού στην Ελλάδα. Αναφέρονται οι κατηγορίες του ελληνικού μελιού και όλα τα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Τέλος, παρουσιάζεται η μελέτη που εκπονήθηκε στο Ερευνητικό Εργαστήριο του τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας (κατεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων). Έξι δείγματα μελιού εξετάστηκαν ως προς την περιεκτικότητα σε υγρασία, τέφρα και πρωτεϊνη, το χρώμα,το pH,τη συνολική οξύτητα (ελεύθερη οξύτητα και οξύτητα λακτόνης) και την ηλεκτρική αγωγιμότητά τους . Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν σε σχέση με τη συμμόρφωση τους ως προς την ισχύουσα νομοθεσία.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέλι - Ελλάδα
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.