Ανάπτυξη συστήματος HACCP σε αρτοποιείο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάπτυξη συστήματος HACCP σε αρτοποιείο

Πιοβήτου, Μαρία

Το σύστημα HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), το οποίο αποδίδεται στην ελληνική γλώσσα ως Ανάλυση Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων. Η εγκατάσταση του συστήματος στηρίζεται στην εκπόνηση μελέτης, η οποία αποτελεί μια συστηματική προσέγγιση στην αναγνώριση και τον εντοπισμό κινδύνων, την εκτίμηση της επικινδυνότητας, της σοβαρότητας και της πιθανότητας εμφάνισης τους, καθώς και τον έλεγχο των βιολογικών, φυσικών και χημικών κινδύνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης ή πώλησης ενός τροφίμου από την συγκομιδή ή την παραγωγή των α΄ υλών του μέχρι την κατανάλωση του. Η μελέτη για την ανάπτυξη του συστήματος ΗΑCCΡ στην Αρτοποιία πραγματοποιήθηκε με γνώμονα την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία (Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Κοινοτικές Οδηγίες και Κανονισμοί), καθώς και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Αρτοποιία
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.