Ποιοτικός Έλεγχος Γραβιέρας Κρήτης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ποιοτικός Έλεγχος Γραβιέρας Κρήτης

Τσολακίδης, Νικόλαος

Στην παρούσα εργασία συλλέχθηκαν πληροφορίες για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της Γραβιέρας Κρήτης. Δόθηκαν πληροφορίες για την παρασκευή της γραβιέρας και κάποιες πληροφορίες για την διατροφική αξία της γραβιέρας. Στη συνέχεια, παρατέθηκαν τα υλικά και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν, από το στάδιο της δειγματοληψίας και της προετοιμασίας των δειγμάτων, έως και την αναλυτική περιγραφή των μεθόδων που εφαρμόστηκαν για την εκτίμηση των διαφόρων παραμέτρων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Τυροκομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.