Τεχνολογία και ποιότητα παραδοσιακού γιαουρτιού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Τεχνολογία και ποιότητα παραδοσιακού γιαουρτιού

Τσιατσού, Μαρία

Το παραδοσιακό γιαούρτι είναι ένα ζυμούμενο γαλακτοκομικό προϊόν που παραδοσιακά παρασκευάζεται στη χώρα μας. Τόσο η σύσταση του, όσο και η τεχνολογία παρασκευής του ελέγχονται νομοθετικά. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο ποιοτικός έλεγχος δειγμάτων παραδοσιακού γιαουρτιού που κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά από βιομηχανίες του κλάδου. Ειδικότερα, ελέγχθηκαν 8 δείγματα παραδοσιακού γιαουρτιού, που προήλθαν από 3 διαφορετικές βιομηχανίες επεξεργασίας γάλακτος. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που προσδιορίστηκαν ήταν το pH, η ογκομετρούμενη οξύτητα, η λιποπεριεκτικότητα και το στερεό υπόλειμμα άνευ λίπους (ΣΥΑΛ). Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι τα αγελαδινά δείγματα της μίας εταιρείας δεν πληρούσαν τις ελάχιστες αγορανομικές απαιτήσεις για το ΣΥΑΛ, ενώ μία από τις παρτίδες αγελαδινών γιαουρτιών της δεύτερης εταιρείας δεν πληρούσε τις ελάχιστες αγορανομικές απαιτήσεις για την ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα. Γενικότερα τα δείγματα γιαουρτιού είχαν πολύ χαμηλά pH, που ωστόσο δεν συνοδεύονταν από αντίστοιχα υψηλή οξύτητα. Η περιεκτικότητα όλων των δειγμάτων πρόβειου γιαουρτιού σε λίπος και ΣΥΑΛ ήταν αρκετά υψηλότερη από την ελάχιστη καθορισμένη από τη νομοθεσία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Γαλακτοκομικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-03-08


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.