Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με τη δημιουργική συνεργασία όλων των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας, έχει ως αποστολή: Να παρέχει άριστης ποιότητας εκπαίδευση και παιδεία μέσω υψηλού επιπέδου προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στα γνωστικά πεδία τα οποία θεραπεύει, να καλλιεργεί τις τέχνες και τον πολιτισμό, ώστε οι φοιτητές του να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, συμβάλλοντας παράλληλα στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.