Εγχειρίδιο συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000 στην παραγωγή φέτας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εγχειρίδιο συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000 στην παραγωγή φέτας

Τζιούρα, Ελένη

Τυρί είναι το νωπό ή ώριμο προϊόν που προέρχεται από τη στράγγιση, μετά από πήξη του πλήρους, μερικώς αποβουτυρωμένου ή άπαχου γάλακτος ή βουτυρογάλακτος ή μίγματος ορισμένων ή όλων αυτών των προϊόντων (σύμφωνα με ορισμό του codex Alimentarius ΓΑΟ/WHO, 1973). Στην πράξη το τυρί προέρχεται από πήξη του γάλακτος και στράγγιση του πήγματος. Η πήξη γίνεται κατά κύριο λόγο με ένζυμα όπως η πυτιά, αλλά μπορεί να γίνει και με οξίνιση ή θέρμανση. Το τυρόπηγμα αφού υποστεί ορισμένους χειρισμούς καταναλώνεται είτε αμέσως ή κατόπιν ωριμάνσεως. Ο άνθρωπος μπόρεσε να παρασκευάσει τυρί από τότε που εκμεταλλεύτηκε και το γάλα, αφού η κύρια μεταβολή που υφίσταται το γάλα όταν παραμένει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι η οξίνιση η οποία επιφέρει την πήξη του. Στην παρούσα εργασία, αρχικά, παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης μιας βιομηχανικής μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και εφαρμόζεται το πρότυπο ISO 22000. Στη συνέχεια αναφέρονται οι πρώτες ύλες για την παρασκευή τυριών και ο τρόπος παρασκευής τους. Παρακάτω αναλύονται οι κίνδυνοι που υπάρχουν κατά την παρασκευή και κατά την τυποποίηση. Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Τυροκομία
Γαλακτοκομική μικροβιολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.