Ποιοτικός έλεγχος κεφαλοτυριού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ποιοτικός έλεγχος κεφαλοτυριού

Τσολακίδου, Χριστίνα

Στην παρούσα εργασία συλλέχτηκαν πληροφορίες για την ιστορία της τυροκομίας, για την παραγωγή και κατανάλωση τυριών, για τα στάδια τυροκόμησης και για τις θρεπτικές ιδιότητες των τυριών. Μετέπειτα αναφέρθηκαν πληροφορίες για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κεφαλοτυριού,για την παρασκευή του και κάποιες πληροφορίες για την διατροφική αξία του κεφαλοτυριού. Στην συνέχεια, παρατέθηκαν τα υλικά και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν. Από το στάδιο της δειγματοληψίας και της προετοιμασίας των δειγμάτων, έως και την αναλυτική περιγραφή των μεθόδων που εφαρμόστηκαν για την εκτίμηση των διαφόρων παραμέτρων. Στην συνέχεια γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και ακολουθούν τα συμπεράσματα της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογία τροφίμων
Ποιοτικός έλεγχος
Τυροκομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.